วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

XMASSCROLL power

 power ID 471 – Xmasscroll.


(xmasscroll) (xsmoon) (xsreindeer1)
(xsreindeer2) (xssanta) (xsstarfx)
(xstree)

Hug

Xmasscrolles พลังของรอยยิ้มและพลังกอด (กอด) การส่งกอดเขียนคำสั่งต่อไปนี้:
/ hug Xmasscroll ข้อความของคุณที่นี่ # รหัสสี

คุณสามารถส่งกอดไปยังผู้ใช้เฉพาะรายและแสดงไว้ในห้องหลัก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ส่งคำสั่งต่อไปนี้ในแบบส่วนตัวของคุณ  ค่าใช้จ่าย 10 xats : / hugall xmasscroll ข้อความของคุณที่นี่ # รหัสสี
  • ส่งกอดในห้องหลักมี ค่าใช้จ่าย 10 ครั้ง สำหรับกอดและมีทั้งหมด 20 กอดสามารถส่งได้ทุก 24 ชั่วโมง
  • การส่งกอดไว้ในที่ส่วนตัวไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อ จำกัด ในการใช้งาน

กำหนดค่า HUG

หากต้องการกำหนด HUG ให้เพิ่ม:
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของข้อความด้วยตัวเลือกต่อไปนี้: #none, #glow, #knock หรือ #blur

  • #s 12-70: เปลี่ยนขนาดของตัวอักษโดยค่าเริ่มต้นคุณมี: 48
  • #c 0-46: เปลี่ยนความกว้างของเอฟเฟ็กต์คลื่นในข้อความ โดยค่าเริ่มต้นคุณมี: 10
  • #a 0.5-10  เพื่อเปลี่ยนความสูงของผลคลื่นในข้อความโดยค่าเริ่มต้นมี: 2.5
ตัวอย่างเช่นการวางโค้ด / hug xmasscroll ข้อความ ... # s20 # c10 # a3 เราจะวางขนาดบนตัวอักษร 20, ความกว้าง 10 และความสูง 3
แบบอักษรที่ใช้สำหรับ Hug คือ ScoobyFont

ราคาในสโตร์ 200xat -  ไม่ จำกัด

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

KXMAS power

 power ID 470 – Kxmas .


(Kxmas) (Kxbaubleback) (Kxbell) (Kxcandle) (Kxcane)
(Kxgift) (Kxgingerman) (Kxglobe) (Kxmtoe) (Kxpenguin)
(Kxpudding) (Kxreindeer) (Kxreindeerback) (Kxsman) (Kxsnowflake)
(Kxswoman) (Kxtree) (Kxtreeback)
(kxwreathe)
หมวก
Pawn Name Power Códe
Kxbauble Kxmas (hat#ha)
Kxbell Kxmas (hat#he)
Kxcandle Kxmas (hat#hc)
Kxgingerman Kxmas (hat#hg)
Kxreindeer Kxmas (hat#hr)
Kxsman Kxmas (hat#hm)
Kxswoman Kxmas (hat#hw)
Kxtree Kxmas (hat#ht)
Kxwerathe Kxmas (hat#hh)
ราคาสโตร์ 299 xat จำกัด

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Fitness power

 power ID 469 – Fitness .


(Fitness) (Barbell) (Beefy) (Chokuzuki)
(Dumbbell) (Ftbb) (Ftdrink) (Ftsb)
(Ftsc) (Ftvb) (Ftyoga) (Struggling)
หมวก
Pawn Name Power Códe
Barbell Fitness (hat#hl)
Fitpawn Fitness (hat#hf)
Kickingball Fitness (hat#hk)
Playsbasketball Fitness (hat#hb)
พาวจำกัด ราคาสโตร์ 130xat